İlk Yardım Eğitimi

AMAÇ:

İşyerlerinde karşılaşılabilecek her türlü kaza anında, tıbbi yardım gelinceye kadar geçen sürede gerekli müdahaleyi yaparak, kayıp ve sakatlanmaların azaltılmasını sağlamak.

YÖNTEM:

Uzman hekimler (ilk yardım eğitmenleri) tarafından hazırlanıp anlatılan teorik bilgileri, pekiştirmeye imkan tanıyan, uygulamalı eğitimler verilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

İlk yardım konusunda genel bilgiler
Hasta ve yaralı taşıma yöntemleri
Suni solunum dış kalp masajı
Kanamalar
Kırıklar
Şokta ilkyardım
Yanıkta ilkyardım
Donmada ilkyardım
Sıcak çarpmasında ilkyardım
Sara nöbeti ve havale durumunda ilkyardım
Zehirlenmede ilkyardım