HİZMET STANDARTLARIMIZ

Firmalara hizmet planı hazırlamak
Beklentileri aşan hizmet hedefleri geliştirmek
Hedefleri tutturmak için hizmet planımızı doğru şekilde uygulanmasını sağlamak
Firma personeli ile etkin ve yaratıcı iletişim kurmak
Firmaların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en uygun stratejileri belirlemek
Ortaya çıkabilecek profesyonel, teknik ya da müşteri hizmetleri sorunlarının zamanında, karşılıklı saygı anlayışı içerisinde ele alınarak çözüme ulaştırmak
Firmaların bizden almış oldukları hizmetler hakkındaki değerlendirmelerini düzenli olarak istemek
Tekliflerimizi, sunduğumuz hizmetlerin kalitesi ve üstlendiğimiz sorumlulukları değerlendirerek, müşterilerimizce makul ve adil olacak şekilde belirlemek