Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi AMAÇ: Yangın hakkında genel bilgileri, yangına sebebiyet veren durumlar, tehlike…


İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

AMAÇ: İşyerlerinde karşılaşılabilecek her türlü kaza anında, tıbbi yardım gelinceye kadar geçen…


İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İlk Yardım Eğitimi AMAÇ: 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 77. maddesine dayanılarak…